Έξυπνο Σπίτι

 
 
 

 
 
 
 

Λύσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες

 
 
Έξυπνο Σπίτι
 
 
 
Για να διασφαλιστεί ότι ένα ξενοδοχείο είναι προσιτό σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, είναι ουσιαστικό να περιληφθούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την εύκολη πρόσβαση, τη στάθμευση κ.α. των ατόμων με ειδικές ανάγκες από τον αρχικό στάδιο του σχεδιασμού.

Αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να μελετηθούν καλά ώστε να καλύπτουν όλα τα είδη ειδικών αναγκών: δυσκολία στην όραση, στην κίνηση, στη μνήμη, στον προσανατολισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηλεκτρικές λειτουργίες είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας.

Η οπτική και ευδιάκριτη σηματοδότηση και η ποιότητα του φωτισμού πρέπει να επιτρέπουν στους ανθρώπους να κινηθούν στον χώρο και να βρουν το δρόμο τους με ασφάλεια.