Καλώδια Εφαρμογές

 
 
 

 
 
 
 
 
Η συνεργασία μας με την εταιρεία Γ.ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ Α.Ε - V.O.P. Cables μας δίνει τη δυνατότητα να σας προμηθεύουμε με ειδικά καλώδια και εξαρτήματα καλωδίων. Αναλυτικά μπορούμε να σας παρέχουμε: καλώδια ελέγχου, μεταφοράς δεδομένων, οπτικών ινών, μετάδοσης φωνής και δεδομένων, bus, ομοαξονικά, t.v., συναγερμού, πυρανίχνευσης, ηχείων, τηλεφωνικά, οργάνων, σιλικόνης, νεοπρενίου, πολυαιραιθάνης, ισχύος, μέσης τάσης, διατήρησης κυκλώματος, servo, πλοίων και σπιράλ.

Τη γκάμα των καλωδίων συμπληρώνει μια πλήρη σειρά εξαρτημάτων, ολοκληρωμένων συστημάτων δομημένης καλωδίωσης, οπτικών ινών και Racks.
 
 
 

Τα καλώδια χρησιμοποιούνται σε:

 
 • Κτίρια
 • Εξωτερικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές εφαρμογές
 • Δίκτυα μεταφοράς και διανομής
 • Εγκαταστάσεις με ειδικές απαιτήσεις
 • Πλοία και θαλάσσιες εφαρμογές
 • Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα μεταφοράς δεδομένων
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Διασυνδέσεις νησιών με ηπειρωτικά συστήματα
 • Διασυνδέσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων

 
 
 

Τα σύρματα περιελίξεων χρησιμοποιούνται σε:

 
 • Μετασχηματιστές
 • Κινητήρες– γεννήτριες
 • Μικρούς κινητήρες
 • Ρελέ – πηνία
 • Αυτοστήρικτες περιελίξεις για αποφυγή εμποτισμού με βερνίκι
 
 
 
 
 

Τα μείγματα χρησιμοποιούνται σε:

 
 • Παραγωγή καλωδίων
 • Παραγωγή εύκαμπτων σωλήνων μεταφοράς νερού
 • Παραγωγή εύκαμπτων σωλήνων σπιράλ
 • Παραγωγή σκληρών εύκαμπτων σωλήνων για ηλεκτρολογικό υλικό
 • Πλαστικές και ελαστικές σόλες
 • Εύκαμπτα ελαστικά και πλαστικά προφίλ