Μελέτες Φωτισμού

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Η εταιρία μας υλοποιεί λύσεις φωτισμού που μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε σας ανάγκη και να αναδείξουν κάθε χώρο σας. Η συνεργασία μας με εταιρείες υψηλών προτύπων και προδιαγραφών μπορεί να σας εγγυηθεί ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις και χρησιμοποιώντας νέα προϊόντα, όπως είναι τα LED, ο πελάτης γίνεται αποδέκτης σύγχρονων και καινοτόμων λύσεων, που μπορούν να του του εξασφαλίζουν ιδανικά αποτελέσματα με μειωμένο κόστος συντήρησης. Ο σωστός φωτισμός είναι μέσο αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και θέλουμε να προσφέρουμε το καλύτερο στους πελάτες μας.

Η μελέτη φωτισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αποστολή εκ μέρους του ενδιαφερόμενου της κάτοψης του προς μελέτη χώρου σε μορφή αρχείου .dwg. Για μεγαλύτερους χώρους, συγκρότημα χώρων ή κτίρια απαιτείται και η επί τόπου επίσκεψη των μελετητών φωτισμού της εταιρείας, ούτως ώστε να καταγραφούν επακριβώς οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας και να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά και των αλλαγών που επιθυμείτε να γίνουν.